اطلاعیه اداره ثبت نام دانشکده حقوق

 

قابل توجه کلیه دانشجویان دانشکده :

جهت روئیت کلیه آئین نامه های اموزشی و اطلاع از قوانین و تبصره های موجود

می توانید بر روی آدرس ذیل کلیک نمایید :

 

www.iauctb.ac.ir/religions

/ 0 نظر / 4 بازدید