جامعه مستقل و کلای دادگستری برگزار می نماید

سخنران  :                                نفش وکیل  در داوری

دکتر مرتضی شهبازی نیا

" گزارشات  هیاّت مدیره"

دکتر عیسی امینی

 

زمان :یکشنبه  24/09/92   ساعت 17 الی 19  

مکان : کانون و کلای دادگستری مرکز

/ 0 نظر / 34 بازدید