قابل توجه علامندان به مباحث حقوقی

سلسله نشت های حقوقی موسسه ی  حقوق تطبیقی دانشگاه تهران –پاییز 1392

عنوان سخنرانی:

قرار داد های نفتی:

واقعیت ها و مشکلات اجرایی

(همراه بررسی چند نمونه قرار داد)

سخنران:

سید علی محمد ولی

مدرس سابق امور حقوقی

شرکت ملی پخش فرارور
دهای نفتی ایران

زمان: دوشنبه 25 آذرماه 1392 ساعت 16تا 18

مکان :خیابان طالقانی، تقاطع قدس ، پلاک590،دانشکده حقوق و علوم سیاسی (س.ش2) دانشگاه تهران ،موسسه حقوق تطبیقی، طبقه اول ، سالن اجتماعات

موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران ، تهران ، مقدم عموم علاقمندان را گرامی می دارد

 

/ 0 نظر / 35 بازدید