جلسه ارائه و دفاع درس سمینار

 آن دسته از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی که درس سمینار را با آقای دکتر مالکی  در نیمسال دوم 93-92 اخذ نموند جهت ارانه و دفاع از آن  ساعت 16.15 الی 18 چهارشنبه مورخ 23/07/93 در دفتر ریاست دانشکده حضور یابند

 

 

/ 0 نظر / 28 بازدید