بیانیه دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در محکومیت جنایات رژیم

بیانیه دانشکده حقوق  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در محکومیت جنایات رژیم غاصب صهیونیستی در نوار غزه

  در طول یک ماه گذشته رژیم صهیونیستی بی سابقه ترین حملات نظامی ددمنشانه را علیه مسلمانان در غزه انجام داده و شرایط بهداشتی و زیستی مرگباری را بر ساکنین غزه ایجاد نموده است . مرتکبین این حملات ،تمایزی میان نظامیان و غیر نظامیان،زنان و مردان، کودکان و بزرگسالان،امدادگران و جنگجویان ،اماکن نظامی ، مسکونی ، آموزشی و درمانی قائل نشده اند. عملکرد آمرین و عاملین مذکور نه تنها مشمول عنوان مجرمانه جنایات جنگی آن گونه که در ماده 8 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تعریف شده ، می گردد بلکه این اعمال مشمول عناویان جنایات علیه بشریت و نسل زدائی مندرج در مواد 6 و7 اساسنامه مذکور نیز می شوند.

هرچند رژیم اشغال گر برای پرهیز از پاسخگوئی هرگز اساسنامه را تصویب نکرده است ، ولیکن عناوین جنائی مذکور مبنای عرفی بین المللی مستحکمی در طول هفت دهه گذشته به دست آورده اند. مرتکبین اعمال مشابه در طول جنگ جهانی دوم نه تنها در دادگاههای نورنبرگ و توکیو محاکمه شدند بلکه در دهه 1990 شورای امنیت برای مقابله با ارتکاب چنین جنایاتی ، با صدور قطعنامه های 748 و955 مبادرت به تاسیس دادگاههای کیفری بین المللی ویژه برای یوگسلاوی سابق و روندا نمود و مرتکبین جنایات مذکور در این دادگاهها محاکمه و مجازات شدند.اینک با تصویب  اساسنامه و تاسیس دیوان بین المللی کیفری و به تجویز ماده 13 این اساسنامه ، شورای امنیت می بایست در انجام رسالت خود رسیدگی به جنایات ارتکابی را به دیوان ارجاع دهد و نیازی به تاسیس دادگاه ندارد .

لذا دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ضمن محکومیت جنایات ارتکابی در غزه از شورای امنیت انتظار دارد بدون سیاسی کاری و در جهت مبارزه با بی کیفری با صدور قطعنامه ائی محاکمه جنایتکاران صهیونیست را به دیوان بین الملل کیفری  ارجاع دهد. و از مراجع ذیربط داخلی نیز انتظار دارد پیگیری لازم در این خصوص را به طور جدی در دستور کار خود قرار دهند.

 

دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

/ 0 نظر / 28 بازدید