نشست علمی

 دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی

گروه تخصصی حقوق بین الملل

برگزارمی نمائید

                        نشست علمی

 

موضوع:

نقد و برسی رای وحدت رویه ی شماره ی 733 مورخه 93/07/15

  سخنرانان :

 جناب آقای دکتر بختیار عباسلو

جناب آقای دکتر علیرضا شمشیری

جناب آقای دکترمحمدرضا پیر هادی


 زمان :چها رشنبه مورخ 94/03/03 ساعت 14


  مکان : خیابان انقلاب نرسیده به میدان فردوسی – کوچه شهید براتی – دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی – سالن اجتماعات زنده یاد دکتر محمدحبیبی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

/ 0 نظر / 37 بازدید