سمینار

دانشجویان حقوق خصوصی که در نیمسال اول 93-92 با دکتر مالکی درس سمینار داشته اند جهت ارائه و دفاع از

ساعت 15-الی 16.30

چهارشنبه مورخه 03/02/93

در محل دفتر رئیس دانشکده حضور بهم رسانند

/ 0 نظر / 26 بازدید