دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی به مناسبت هفته پژوهش 2

دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی به مناسبت هفته پژوهش

                         گروه تخصصی حقوق عمومی  برگزارمی نمائید .

                بررسی رابطه منطقی اصل حاکمیت قانون با حقوق شهروندی

 سخنرانان:

1-  جناب آقای دکتر محمد هاشمی عضو هیات علمی دانشگاه شهید

 بهشتی

 زمان : چهار شنبه مورخ 27/9/92 ساعت 14 الی 16

 مکان : خیابان انقلاب نرسیده به میدان فردوسی – کوچه شهید براتی – دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی – سالن اجتماعات زنده یاد دکتر محمد جبیبی

 

/ 0 نظر / 6 بازدید