نشست تخصصی نقد و تحلیل آراء قضایی در زمینه داوری

  دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار می کند نشست تخصصی نقد و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

قطعیت حکم شرط لازم و کافی برای شمول قاعده ی تکرار جرم در لایحه جدید

قطعیت حکم شرط لازم و کافی برای شمول قاعده¬ی تکرار جرمدر لایحه جدیدتکرار جرم یکی از علل مشدد عام مجازات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

زمانبندی و انتخاب واحد 1-92-91 ارشد حقوق ورودی های 91

حقوق جزا -  عمومی    شنبه 01/07/91 ساعت 30/8 – 30/11 برادران                                     شنبه 01/07/91 ساعت 30/11 – 30/12   خواهران                                      شنبه 01/07/91 ساعت 15– ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید
آذر 96
2 پست
مهر 96
1 پست
شهریور 96
1 پست
شهریور 94
2 پست
مرداد 94
3 پست
تیر 94
6 پست
خرداد 94
2 پست
بهمن 93
2 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
6 پست
آبان 93
8 پست
مهر 93
14 پست
شهریور 93
4 پست
مرداد 93
6 پست
تیر 93
5 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
9 پست
بهمن 92
6 پست
دی 92
5 پست
آذر 92
12 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
7 پست
شهریور 92
5 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
9 پست
بهمن 91
4 پست
دی 91
7 پست
آذر 91
15 پست
آبان 91
10 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
8 پست
مرداد 91
8 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
8 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
3 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
5 پست
مرداد 90
4 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
5 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
4 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
5 پست
مهر 89
5 پست
شهریور 89
7 پست
مرداد 89
2 پست
خرداد 89
3 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
28 پست
تیر 88
12 پست
خرداد 88
1 پست
بهمن 86
2 پست