قابل توجه دانشجویان دوره کارشناسی

دانشجویان گرامی قبل از انجام انتخاب واحد نیسمال اول 94-93 توجه شما را به نکات ذیل جلب مینماییم

1-حداکثر انتخاب واحد 20 واحد وحداقل 12 واحد میباشد.(دانشجوی مشروط 14 واحد)رعایت سقف واحد به عهده دانشجو است ودروس مازاد در هر مرحله از تحصیل حذف خواهدشد.

2-رعایت پیش نیاز بعهده دانشجو میباشد. در صورت عدم  توجه به آن در هر زمان منجر به حذف خواهد شد.

3- دانشجویان فارغ التحصیل (ترم آخر ) با نظر مدیرگروه آموزشی وتکمیل فرم مربوطه (اداره ثبت نام )قبل از انتخاب واحد تا 24 واحد درسی را میتوانند انتخاب نمایند. لازم به ذکراست با بررسی پرونده چنانچه خلاف آن ثابت گرددمنجر به حذف دروس مازاد بیش از سقف مجاز  خواهد شد.

4-ورودی های سال 91 به بعد درس تاریخ وفرهنگ وتمدن جزدروس عمومی اجباری باید گذرانده شود وماقبل آن اختیاری محسوب میگردد.

5- دانشجویانی که تاکنون نسبت به تائیدیه تحصیلی اقدام ننموده اندبادردست داشتن تصویر مدرک پیش دانشگاهی به اداره پست مراجعه و قبض رسید پستی را به اداره ثبت نام تحویل نمایند.

 

 اداره ثبت نام

/ 0 نظر / 28 بازدید