اطلاعیه مهم کارشناسی ارشد

  • کلیه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد شاغل به تحصیل که درس"روش تحقیق "را در دوره کارشناسی نگذرانده اند ،ملزم به اخذ و گذراندن این درس به عنوان یکی از دروس جبرانی به ارزش 2واحد نظری قبل از پایان نامه می باشند.

  • این درس موجب افزایش سقف دروس جبرانی دوره نمیگردد.

  • دانشجویان در شرف فراغت از تحصیل و یا دانشجویانی که سقف 12 واحد جبرانی را تا نیمسال دوم 90-89 تکمیل نموده اند، در شرف این مصوبه قرار نمی گیرند،لیکن در صورت تمایل اخذ آن بلامانع است.

دانشکده حقوق

27/5/90

/ 0 نظر / 4 بازدید