قابل توجه اساتید محترم و دانشجویان عزیز

در صورتی که دسترسی به دانشکده برایتان امکان پذیر نمی باشد و یا قصد دارید از

خارج از کشور با دانشکده ارتباط برقرار کنید و پیام و  فایلی را به دانشکده ارسال

نمایید می توانید از پست الکترونیکی زیر استفاده نموده و با ما مکاتبه داشته

باشید.

                             law@iauctb.ac.ir                

/ 0 نظر / 6 بازدید