اطلاعیه مهم (قابل توجه کلیه دانشجویان محترم)

بدین وسیله به اطلاع می رساند که دانشگاه علوم قضایی در نظر دارد به منظور ارتقای

سطح علمی دانشجویان و علاقه مندان رشته حقوق، آزمونی جامع در چهار گرایش

حقوق خصوصی ، حقوق عمومی، حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق بین الملل برگزار

نماید.   

/ 0 نظر / 4 بازدید