قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

از کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق خصوصی که با آقای دکتر جلیل مالکی در

نیمسال اول 90-89 درس سمینار را اخذ نموده اند دعوت می شود جهت ارائه سمینار

و مصاحبه از ساعت 13 لغایت 16 روز پنجشنبه مورخ اول اردیبهشت ماه 1390 به دفتر

ریاست مراجعه نمایند.

/ 0 نظر / 4 بازدید