زمان بندی دفاع ارشد

 

 عنوان پایان نامه -

استاد راهنما

دکتر ظاهری

استاد مشاور

 دکترتقی زاده انصاری

استاد داور

 دکتر جدلی

دانشجو

آقای غلامرضا قدیمی

تاریخ دفاع

 96/09/22  - چهار شنبه   /  ساعت 14:00

محل دفاع 

اتاق دفاع 

/ 0 نظر / 210 بازدید