جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان مقطع ارشد و دکتری

جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حقوق بین الملل

چهارشنبه 16/07/93 ساعت 14.30 در سالن اجتماعات دانشکده برگزار میشود 

/ 0 نظر / 36 بازدید