گروه تخصصی حقوق جزاوجرم شناسی برگزارمی نماید

دانشکده حقوق واحد تهران مرکز

            گروه تخصصی حقوق جزاوجرم شناسی  برگزارمی نماید

                                              نشست علمی:

    رکن معنوی درجرائم عمدی

 سخنران :

جناب آقای دکتر علی نجفی توانا (استادیاردانشکده حقوق ) 

 

زمان : سه شنبه مورخ 13/12/92ساعت 13 الی 15

 مکان : خیابان انقلاب نرسیده به میدان فردوسی کوچه شهید براتی – دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد

 تهران مرکزی – سالن اجتماعات زنده یاد دکتر محمد جبیبی

  از عموم اساتید، دانشجویان ،حقوقدانان، وکلاءوقضات محترم دادگستری و علاقمندان دعوت بعمل می آید

 

/ 0 نظر / 26 بازدید