نشست ماهیانه کمیسیون حقوقی معاونت آموزشی دادگستری استان تهران

سوالات مطروحه در نشست :

سوال ۴۶۷ - باتوجه به  ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته وجه ناشی از رشاء به عنوان مجازات راشی به نفع دولت ضبط خواهد شد طریقه اجرای این حکم چگونه خواهد بود؟

 

سوال ۴۶۸ - آیا دعوی اعتراض ثالث اصلی صرفا ناظر به احکامی است که خوانده حکم معترض عنه  محکوم شده باشد.

 

سوال ۴۶۹- دعوی اعتراض ثالث نسبت به احکام فرجام خواسته چگونه انجام می گیرد؟

سوال ۴۷۰ - در دعوی تقسیم ترکه  -چنانچه ملک مشایی دارای سابقه ثنتی است در بین اموال وجود داشته باشد آیا افراز آن در قالب تقسیم ترکه در صلاحیت دادگاه خواهد بود؟

سوال  ۴۷۱ -چنانچه چکی به تاریخ و حروف غیر فارسی تحریر شود آیا از مزایای قانونی اسناد تجاری برخوردار می باشد؟

سوال ۴۷۲ -تفاوت مواد ۳۵۵ و۳۸۵  قانون مدنی را تبیین نمایید.

سوال۴۷۳   -در مواردی که نظر محکمه در رد ادعای زوجه مبنی بر طلاق است آیا ارجاع امر به داوری ضرورت دارد ؟

سوال ۴۷۴ - آیا آزاد شدن مدیون موکول به قطعی شدن حکم صادره می باشد ؟

 دانشجویان کارشناسی ارشد علاقمند به حضور در این نشست برای ثبت نام به پژوهش دانشکده مراجعه نمایند.

/ 0 نظر / 4 بازدید