تاریخ و نحوه ثبت نام از داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون استخدامی سازمان تامین اجتم

جدول ظرفیت پذیرش در استانها
 ردیف
استان
تعداد کارشناس حقوقی مورد نیاز (نفر)
جنسیت
مدرک تحصیلی
مرد
زن
لیسانس
فوق لیسانی
1
* تهران
20
*
*
+
+
2
آذربایجان شرقی
2
1
1
+
+
3
آذربایجان غربی
2
1
1
+
+
4
اردبیل
2
1
1
+
+
5
اصفهان
3
2
1
+
+
6
ایلام
2
1
1
+
+
7
البرز
2
1
1
+
+
8
چهارمحال و بختیاری
1
*
*
+
+
9
خراسان رضوی
3
*
*
+
+
10
خوزستان
3
2
1
+
+
11
زنجان
2
1
1
+
+
12
سمنان
2
1
1
+
+
13
سیستان و بلوچستان
1
*
*
+
+
14
فارس
2
1
1
+
+
15
قزوین
2
1
1
+
+
16
قم
1
*
*
+
+
17
کردستان
2
1
1
+
+
18
کرمان
2
1
1
+
+
19
کرمانشاه
2
1
1
+
+
20
کهگیلویه و بویر احمد
1
*
*
+
+
21
گیلان
1
*
*
+
+
22
گلستان
1
*
*
+
+
23
لرستان
2
1
1
+
+
24
مازندران
2
1
1
+
+
25
مرکزی
3
2
1
+
+
26
همدان
2
1
1
+
+
27
یزد
2
1
1
+
+
جمع
70
----
-----
----
-----

 

* از کل افراد مورد نیاز برای استان تهران تعداد 12 نفر مدرک کارشناسی و 8 نفر کارشناسی ارشد و یا دکتری مورد نیاز می‌باشد.
/ 0 نظر / 35 بازدید