قابل توجه دانشجویان میهمان با مجوز و دانشجویان متاخر

دانشجویان میهمان با مجوز و آن تعداد از دانشجویان مجاز به تحصیل که به دلایلی موفق

ثبت نام در نیمسال دوم  ٩٠- ٨٩ نشده اند می توانند از تاریخ ٧/١٢/٨٩ لغایت ٩/١٢/٨٩

به مدت سه روز با مراجعه به سایت اینترنتی به آدرس ذیل اقدام به ثبت نام نمایند.

http://stu.iauctb.ac.ir

/ 0 نظر / 5 بازدید