کسب رتبه اول

تبریک و تهنیت

کسب رتبه اول آزمون ورودی دکتری حقوق دانشگاه تهران  توسط دانش  آموخته گرامی سرکار خانم مینا اکری را به ایشان و تمامی اساتیدمعزز ؛ کارکنان و دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

 

دکترجلیل مالکی

رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

/ 0 نظر / 3 بازدید