اطلاعیه مهم

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

 

نظر به اینکه اخیراٌ مشاهده شده است افراد سودجو تحت عناوین « نگارش

 

پایان نامه » « راهنمایی و مشاوره در خصوص پایان نامه » مبادرت به اخذ

وجه از دانشجو و فروش تمام یا قسمتی از پایان نامه می نمایند بدینوسیله

اعلام می گردد چنانچه تحت هر عنوانی از زمان تصویب موضوع پایان نامه

تا زمان دفاع و حتی پس از دفاع و فارغ التحصیلی مشخص شود که تمام و

یا حتی بخشی از پایان نامه ها توسط افراد مذکور تهیه گردیده و یا به

نوعی حاصل کار افراد مذکور می باشد این امر تقلب تلقی گردیده چنانچه

این اقدام قبل از دفاع و یا فارغ التحصیلی دانشجو مشخص شود طبق

مقررات آئین نامه انضباطی تقلب محسوب و علاوه بر لحاظ نمره

25/0 برای دانشجو،نامبرده به منع موقت از تحصیل به مدت یک

نیمسال با احتساب سنوات محکوم خواهد شد و چنانچه این امر

بعد از فارغ التحصیلی مشخص شود ضمن باطل شدن جلسه دفاع

متخلف به حذف واحد پایان نامه و منع موقت ازتحصیل به مدت

یک نیمسال با احتساب سنوات و سپس چنانچه دارای سنوات

تحصیلی باشد به اخذ مجدد پایان نامه محکوم خواهد شد. بدیهی

است اداره پژوهش و اعضای محترم هیات ژوری پایان نامه موظفند به

محض مشاهده هریک از موارد فوق مراتب را بدون اغماض به کمیته

انضباطی دانشکده  اطلاع دهند.

 

دانشکده حقوق واحد تهران مرکز

/ 0 نظر / 4 بازدید