انتخاب استادان واحد تهران مرکزی به عضویت هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

 

                           

عنوان کهن ترین ومعتبرترین نهاد حقوقی کشور با بیش از یکصدسال سابقه یکی از معتبرترین نهادهای حقوقی کشوربوده است که در سال 1333 به موجب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مستقل شد و از آن زمان تاکنون بعنوان یکی از ارکانها اصلی دادرسی عادلانه در کشور طی 27 دوره هیات مدیره منشاء خدمات بزرگی در عرصه حقوق کشور شده است.

در انتخابات دوره 28 این نهاد معتبرحقوقی که پس از دو ماه مبارزات انتخاباتی دربیست ودوم اسفند ماه 92برگزار شد، جلیل مالکی رئیس دانشکده حقوق واحدتهران مرکزی به همراه علی نجفی توانا و عیسی امینی و تعدادی از اساتید دانشکده با رای قاطع و کلای دادگستری به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری و مرکز انتخاب شدند که در این میان علی نجفی‌توانا حائز بیشترین آراء ماخوذه شد.

بر اساس این گزارش،دوره جدید مدیریت کانون وکلای دادگستری مرکز ازنیمه دوم فروردین ماه سال نودوسه برای مدت دوسال آغاز می شود و در فروروردین نودوپنج خاتمه خواهد یافت که در این مدت مهمترین تصمیمات جامعه وکالت توسط هیات مدیره منتخب اتخاذ خواهد شد

/ 0 نظر / 46 بازدید