نشست علمی

دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی

گروه تخصصی حقوق جزاو جرم شناسی

برگزارمی نمائید

                        نشست علمی

موضوع:

 تحلیل خرید و فروش اعضای انسانی از منظر حقوق کیفری

سخنران :

دکتر محمدجعفر ساعد

دکتربهزاد بایبوردی

 

زمان :سه شنبه مورخ 29/2/94 ساعت 15 الی 17

 مکان : خیابان انقلاب نرسیده به میدان فردوسی – کوچه شهید براتی – دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحدتهران مرکزی – سالن اجتماعات زنده یاد دکتر محمدحبیبی

 دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

/ 0 نظر / 40 بازدید