اطلاعیه کتابخانه دانشکده حقوق

 

دانشجویانی که درخواست خرید کتب جدید را (جهت تکمیل منابع کتابخانه ) دارند ,

لیست کتب مورد نیاز خود را در اسرع وقت به مدیریت پژوهش و یا مسئول کتابخانه

تحویل دهند .

 

                                                                                  کتابخانه دانشکده حقوق

/ 0 نظر / 4 بازدید