اطلاعیه مهم

اساتید محترم بر اساس آیین نامه آموزش وتاکید شورای دانشکده

خاتمه آموزش نیمسال اول 93-92 روز چهارشنبه 92/10/11 می باشد لذا لازم است :

1- از تعطیل شدن پیش از موعد مقرر جدا جلوگیری بعمل آید

2- سرفصل دروس دقیقا رعایت شود

3- در صورت عدم تشکیل کلاس در موعد مقرر نسبت به برگزاری جبرانی با هماهنگی سرپرست برنامه ریزی ونظارت دانشکده اقدام فرمایید

/ 0 نظر / 32 بازدید