برگذاری جشنواره پژوهش در نظام اداری با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری

برگذاری جشنواره پژوهش در نظام اداری با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری

مرکز آموزش مدیریت دولتی در راستای ایفای ماموریت‌های خود درصدد برگزاری جشنواره پژوهش‌ در نظام اداری کشور می‌باشد. این جشنواره با ویژگی‌‌های خاص و منحصر به فرد خود، با هدف شناسایی و بهره برداری از نتایج علمی پژوهش‌‌‌های مرتبط با نظام اداری کشور و تشویق دست‌اندرکاران این حوزه در عرصه تولیدات علمی پژوهش ها با تکیه بر تجارب ارزشمند نظام اجرایی کشور و تشویق دست اندرکاران این حوزه در عرصة تولیدات علمی- پژوهشی در پرتو سیاست‌های کلی نظام اداری طراحی و تنظیم شده است تا از این طریق زمینه‌های استفاده از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های موجود کشور در جهت تقویت نظام اداری شکل گیرد. 

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به پایگاه اینترنتی مرکز آموزش مدیریت دولتی به آدرس   http://www.smtc.ac.ir/jashnvareh مراجعه نمایید . 

/ 0 نظر / 28 بازدید