کارت ورود به جلسه امتحان دوره آموزش تابستان 92-91

احتراما حسب هماهنگی بعمل آمده با معاونت محترم آموزشی، خواهشمند است دستور فرمایند ادارات آموزش و گروههای ذیربط آموزشی دانشکده با هماهنگی کامل، ضمن اطلاع رسانی مناسب کارت ورود به جلسه امتحان دوره آموزش تابستان 92-91 دانشجویان عزیز را از تاریخ 22/5/92 لغایت 23/5/92 طبق آداب مرسوم توزیع نمایند.

بدیهی است برگزاری کلیه کلاسها در هفته آخر آموزش نیمسال تابستان ضروری است و اساتید گرامی حداکثر تا تاریخ 16/5/92 با ملاحظه روند تحصیلی و آموزشی دانشجویان و حضور و غیاب آنها نسبت به اعلام اسامی محرومین از امتحان بدلیل غیبت بیش از حد مجاز اقدام نمایند.

بدین صورت ضمن پرهیز از تراکم و حجم فعالیت های منتهی به روزهای امتحانات، دانشجویان بدهکار و... نیز از آخرین فرصت های باقیمانده برای انجام تعهدات فی ما بین و تسهیل در ورود به برنامه امتحانات بهره مند می شوند و در نهایت آرامش دانشجویان عزیز که هدف اصلی واحد می باشد تامین خواهد شد

/ 0 نظر / 4 بازدید