درس سمینار دکتر اسناعیل عباسی

دانشجویانی که درس سمیناررا با آقای دکتر اسماعیل عباسی دارند جهت ارائه آن در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخه 17و18 /92/04 ساعت  30/15 دقیقه  در اتاق 303حضور رساند در دانشکده

/ 0 نظر / 3 بازدید