اطلاعیه مهم شماره 3

قابل توجه دانشجویان گرامی

با توجه  به فعال شدن نرم افزار جدید این واحد دانشگاهیورود به سیستم برای انتخاب واحد و ثبت نام مستلزم پیش پرداخت بخشی از شهریه تحصیلی آن نیمسال به صورت علی الحساب می باشد . لذا ضروری است که دانشجویان هنگام مراجعه برای انتخاب واحد ضمن در اختیار داشتن کارت یکی از بانکهای عضو شتاب پس از ورود به سیستم بخشی از شهریه خود را از طریق اینترنت پرداخت نمایند تا فایل آنها برای انتخاب واحد و ثبت نام باز شود.

دانشجویانی که علاقمند به استفاده از وام دانشجویی می باشند باسد حداکثر تا تاریخ 11/11/89 به اداره خدمات دانشجویی دانشکده مراجعه نمایند تا با توجه به امکانات موجود و در صورت داشتن شرایط لازم میزان وام آنها تعیین و در سیستم اعمال گردد.

  دانشکده حقوق واحد تهران مرکز

 توجه :

تاکید می گردد که فقط در صورت پرداخت مبالغ مندرج در جدول فوق انتخاب واحد دانشجو امکان پذیر می باشد.

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید