عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان

 

نظر به جاری شدن سیستم مکانیزه باشگاه پژوهشگران جوان که تحت وب فعالیت خواهد داشت , کلیه مراحل اجرایی عضویت و ارائه طرحهای پژوهشی از طریق سایت پژوهشگران جوان پذیرفته میشود .

بنابراین دانشجویانی که داوطلب عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان هستند می توانند با مراجعه به سایت باشگاه به نشانی :

http://www.bpj.ir درخواست خود را ارائه نموده و آئین نامه عضویت را نیز مطالعه نمایند .

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید