قابل توجه دانشجویان دانشکده

داوطلبان شرکت در آزمون وکالت هر چه رودتر جهت انجام مراحل فراغت از تحصیل به قسمت خدمات آموزشی دانشکده اتاق 301  طبقه سوم مراجعه نمائید

                                                          باتشکر

 خدمات آموزشی دانشکده

/ 0 نظر / 27 بازدید