جشنواره پایان نامه برتر در حوزه حقوق

جشنواره پایان نامه برتر در حوزه حقوق توسط کارگروه حقوق خانه اندیشمندان برگزار می گردد.

شرایط این جشنواره رساله دکتری دفاع شده در کلیه گرایش های رشته حقوق در بازه زمانی 1390/1/1 تا 1392/6/31

مهللت ارسال تا پایان بهمن 1392 (به همراه اهدای جایزه نفدی و انتشار در قالب کتاب)


ایمیل آثار به آدرس : info@hiht.ir

 

/ 0 نظر / 28 بازدید