قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال 89 و به بعد

با توجه به اینکه برای ورودی های فوق الذکر پایان نامه 6 واحد ارائه می گردد  لذا تا اطلاع ثانوی در هر یک از رشته های مقطع کارشناسی ارشد دایر در این دانشکده حداکثر تعداد واحدهای دروس اختیاری 2 واحد کاهش یافته است .

توجه : برای ورودی های سال 88 و قبل از آن پایان نامه 4 واحد ارائه می شود و لذا هیچگونه تغییری در تعداد واحد های مصوب دوره نخواهند داشت.

                                           اداره تحصیلات تکمیلی

                                             90/7/10

                              

/ 0 نظر / 5 بازدید