کارگاه آموزشی

گروه تخصصی حقوق جزاو جرم شناسی برگزارمی نمائید .

                                           کارگاه آموزشی

                           آموزش حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات

  

سخنرانان:

1- آقای شاپور دولتشاهی

 2- آقای  رضا  پرویزی

 3- آقای محمد  وثاقی

   زمان : سه شنبه مورخ 19/9/92 ساعت 13 الی 18

  مکان : خیابان انقلاب نرسیده به میدان فردوسی – کوچه شهید براتی – دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد  تهران مرکزی – سالن اجتماعات زنده یاد دکتر محمد جبیبی

 حضور کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری رشته حقوق جزاوجرم شناسی الزامی است

 

/ 0 نظر / 5 بازدید