دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی به مناسبت هفته پژوهش 3

دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی به مناسبت هفته پژوهش

                  گروه تخصصی حقوق خصوصی برگزارمی نمائید .

 

نشست قضایی نقد رای

ایفائ دین توسط شخص ثالث

 

 سخنرانان:

1-  جناب آقای دکتر عیسی امینی

 2 -  جناب آقای دکتر نجات اله جور ابراهیمیان

 زمان : سه شنبه مورخ 26/9/92 ساعت13

 مکان : خیابان انقلاب نرسیده به میدان فردوسی – کوچه شهید براتی – دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی – سالن اجتماعات زنده یاد دکتر محمد جبیبی

 

/ 0 نظر / 5 بازدید