قابل توجه دانشجویان عزیز

 

جهت تحویل پایان نامه فقط روزهای شنبه و یکشنبه ودوشنبه و

سه شنبه به کتابخانه مراجعه نمایند.                                          

 

                                                        پژوهشی دانشکده

 

/ 0 نظر / 5 بازدید