تشکل علمی و کلا برگزار می کند

تشکل علمی و کلا برگزار می کند

مدیریت کانون و کلا در پرتو تحولات اجتماعی

سخنرانان

دکتر علی نجفی توانا:نقش وکیل درحفظ استقلال و ارتقاء مدیریت کانون

دکتر جلیل  مالکی:شناخت تحولات و نحوه مدیریت آن

دکترمجید پوراستاد: نقش ارگان های داخلی کانون در ایجاد تحول

دکتر کامران آقایی :برنامه ریزی محور تحول در مدیریت کانون

 

زمان : یکشنبه مورخه 20/11/92 ساعت 18

مکان : کانون و کلای دادگستری مرکز سالن جلال نائینی

از عموم اساتید و کلاو کارآموزان محترم وکالت دعوت میشود در نشست مذکور حضوربهم رسانند    

/ 0 نظر / 27 بازدید