زمان بندی دفاع ارشد

   عنوان پایان نامه - استاد راهنما دکتر ظاهری استاد مشاور  دکترتقی زاده انصاری استاد داور  دکتر جدلی دانشجو آقای غلامرضا قدیمی تاریخ دفاع  96/09/22  - چهار شنبه   /  ساعت 14:00 محل دفاع  اتاق ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 398 بازدید

برنامه زمانی برگزاری جلسات دفاعیه

   عنوان پایان نامه - استاد راهنما دکتر ظاهری استاد مشاور  دکترتقی زاده انصاری استاد داور  دکتر جدلی دانشجو آقای غلامرضا قدیمی تاریخ دفاع  96/09/22  - چهار شنبه   /  ساعت 14:00 محل دفاع  اتاق ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 287 بازدید

وضعیت پژوهشی ایران قابل قبول نیست/ حیثیت علمی کشور در خطر است جمعه 24 شهریور 139

رئیس و عضو هیات علمی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی معتقد است اجرای قانون مقابله با تقلب در آثار علمی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 197 بازدید

دومین دوره ازمجموعه دوره های آموزشی - تخصصی کانون وکلای دادگستری مرکز

دومین دوره ازمجموعه دوره های آموزشی - تخصصی کانون وکلای دادگستری مرکز نظر به اینکه به موجب ماده 6 لایحه قانونی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 179 بازدید

برنامه زمانبندی ثبت نام نیمسال اول 95 - 94

برنامه زمانبندی ثبت نام نیمسال اول  95 - 94 نام دانشکده تاریخ انتخاب واحد ورودی ساعت 8-12 12-16    حقوق 94/6/11 64- 91 ******** ******** 92-93 ******** ******** 94/6/17 64-91 ******** ******** 92-93 ******** ********   توجه:  زمان بندی ثبت نام از ساعت 16 لغایت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 237 بازدید
آذر 96
2 پست
مهر 96
1 پست
شهریور 96
1 پست
شهریور 94
2 پست
مرداد 94
3 پست
تیر 94
6 پست
خرداد 94
2 پست
بهمن 93
2 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
6 پست
آبان 93
8 پست
مهر 93
14 پست
شهریور 93
4 پست
مرداد 93
6 پست
تیر 93
5 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
9 پست
بهمن 92
6 پست
دی 92
5 پست
آذر 92
12 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
7 پست
شهریور 92
5 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
9 پست
بهمن 91
4 پست
دی 91
7 پست
آذر 91
15 پست
آبان 91
10 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
8 پست
مرداد 91
8 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
8 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
3 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
5 پست
مرداد 90
4 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
5 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
4 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
5 پست
مهر 89
5 پست
شهریور 89
7 پست
مرداد 89
2 پست
خرداد 89
3 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
28 پست
تیر 88
12 پست
خرداد 88
1 پست
بهمن 86
2 پست

Whoops, looks like something went wrong.