دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳۸٩/٧/٦

در صورتی که دسترسی به دانشکده برایتان امکان پذیر نمی باشد و یا قصد دارید از

خارج از کشور با دانشکده ارتباط برقرار کنید و پیام و  فایلی را به دانشکده ارسال

نمایید می توانید از پست الکترونیکی زیر استفاده نموده و با ما مکاتبه داشته

باشید.

                             law@iauctb.ac.ir                

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :