دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳۸٩/٦/٢٥

 

زمان ثبت نام دانشجویان متاخر دوره کارشناسی از روز شنبه مورخ ٣/٧/٨٩

لغایت  دوشنبه مورخ ۵ /٧/٨٩  میباشد.

اداره ثبت نام دانشکده حقوق

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :