تاریخ ثبت نام متاخرین مقطع کارشناسی
ساعت ۱:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٢٥   کلمات کلیدی:

 

زمان ثبت نام دانشجویان متاخر دوره کارشناسی از روز شنبه مورخ ٣/٧/٨٩

لغایت  دوشنبه مورخ ۵ /٧/٨٩  میباشد.

اداره ثبت نام دانشکده حقوق