برنامه زمانبندی ثبت نام دانشجویان میهمان و انتقالی کارشناسی نیمسال اول 90-89
ساعت ۱۱:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٢٢   کلمات کلیدی:

- پنجشنبه مورخ ١/٧/٨٩  از حروف الف تا س

- شنبه مورخ ٣/٧/٨٩ از حروف ش تا ف

- یکشنبه مورخ ۴/٧/٨٩ از حروف ق تا ی

- دوشنبه مورخ ۵/٧/٨٩ کلیه حروف

 

اداره ثبت نام دانشکده حقوق