دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳۸٩/۳/٦

فعالیتهای پژوهشی

سال 1389

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

تهیه و تدوین :

حوزه معاونت پژوهشی

فروردین 1389

جدول نتایج فعالیت پژوهشی مورد انتظار از دانشکده حقوق در سال 1389

شاخص ها

نوع مقاله

حقوق

شاخص تخصصی

مقالات ISI

15

شاخص تخصصی

مقالات علمی پژوهشی

15

شاخص تخصصی

مقالات علمی ترویجی

20

شاخص تخصصی

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهی

2

شاخص تخصصی

طرحهای پژوهشی درون دانشگاهی

5

شاخص تخصصی

تالیف و ترجمه کتاب

10

شاخص تخصصی

انتشار فصلنامه و مجلات علمی

-

شاخص تخصصی

فرصت های مطالعاتی

4

شاخص عمومی

برگزاری کرسی های نظریه پردازی

1

شاخص عمومی

برگزاری همایش هاس بین المللی

1

شاخص عمومی

برگزاری همایش های ملی

2

شاخص عمومی

تاسیس مراکز تحقیقاتی

1

شاخص عمومی

تاسیس مراکز کارآفرینی و رشد

-

شاخص عمومی

حضور اساتید در سمینارها و کنفرانس های بین المللی

5

شاخص عمومی

حضور اساتید در سمینارها و کنفرانس های داخلی

4

شاخص عمومی

برگزاری کارگاه کارآفرینی

-

شاخص عمومی

اختراعات

-

جمع کل

-

58

 

 

 

 

 

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :