دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳۸٩/٢/٢٢

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

 

نظر به اینکه اخیراٌ مشاهده شده است افراد سودجو تحت عناوین « نگارش

 

پایان نامه » « راهنمایی و مشاوره در خصوص پایان نامه » مبادرت به اخذ

وجه از دانشجو و فروش تمام یا قسمتی از پایان نامه می نمایند بدینوسیله

اعلام می گردد چنانچه تحت هر عنوانی از زمان تصویب موضوع پایان نامه

تا زمان دفاع و حتی پس از دفاع و فارغ التحصیلی مشخص شود که تمام و

یا حتی بخشی از پایان نامه ها توسط افراد مذکور تهیه گردیده و یا به

نوعی حاصل کار افراد مذکور می باشد این امر تقلب تلقی گردیده چنانچه

این اقدام قبل از دفاع و یا فارغ التحصیلی دانشجو مشخص شود طبق

مقررات آئین نامه انضباطی تقلب محسوب و علاوه بر لحاظ نمره

25/0 برای دانشجو،نامبرده به منع موقت از تحصیل به مدت یک

نیمسال با احتساب سنوات محکوم خواهد شد و چنانچه این امر

بعد از فارغ التحصیلی مشخص شود ضمن باطل شدن جلسه دفاع

متخلف به حذف واحد پایان نامه و منع موقت ازتحصیل به مدت

یک نیمسال با احتساب سنوات و سپس چنانچه دارای سنوات

تحصیلی باشد به اخذ مجدد پایان نامه محکوم خواهد شد. بدیهی

است اداره پژوهش و اعضای محترم هیات ژوری پایان نامه موظفند به

محض مشاهده هریک از موارد فوق مراتب را بدون اغماض به کمیته

انضباطی دانشکده  اطلاع دهند.

 

دانشکده حقوق واحد تهران مرکز

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :