دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳۸۸/٩/٢

 

اطلاعیه خیلی مهم

 

نظر به اینکه اخیراٌ مشاهده شده است افراد  سودجو تحت  عناوین « نگارش پایان نامه » « راهنمایی و مشاوره در خصوص پایان نامه » مبادرت به اخذ وجه از دانشجو و فروش تمام یا قسمتی از پایان نامه می نمایند بدینوسیله اعلام می گردد چنانچه تحت هر عنوانی از زمان تصویب موضوع پایان نامه تا زمان دفاع و حتی پس از دفاع و فارغ التحصیلی مشخص شود که تمام و یا حتی بخشی از پایان نامه  توسط افراد مذکور تهیه گردیده و یا به نوعی حاصل کار افراد مذکور می باشد این امر تقلب تلقی گردیده چنانچه این اقدام قبل از دفاع و یا فارغ التحصیی دانشجو مشخص شود طبق مقررات آئین نامه انضباطی تقلب محسوب و نمره 25/0 برای دانشجو لحاظ خواهد شد و چنانچه این امر بعد ازفارغ التحصیلی مشخص شود ضمن باطل شدن جلسه دفاع مراتب جهت اقدام قانونی به مراجع ذیربط در دانشگاه  منعکس خواهد شد.

دانشکده حقوق واحد تهران مرکز

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :