دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٥/۱٠/٢٠

 

      زمانبندی حذف و اضافه

روز و تاریخ
ساعت

سه شنبه 26/11/95


ساعت 24-9/30

ورودی 93-62
دانشکده حقوق

ساعت 24-13/30

 

ورودی 95-94
دانشکده حقوق

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :