دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٥/۱٠/٥

 

 ردیف

عنوان سخنرانی

نام و نام خانوادگی سخنرانان

مرتبه علمی

وضعیت استخدام

تاریخ برگزاری نشست

ساعت

1

مبانی نظری و کاربردی دولت های محلی

دکترمهدی شعبان نیا منصور

دکتر احمد اسدیان

استادیار

استادیار

هیات علمی

هیات علمی

30/9/95

15

گروه تخصصی  حقوق عمومی راس ساعت 00/15 روزسه شنبه مورخه 30/09/1395 نشستی  با عنوان " مبانی نظری و کاربردی دولت های محلی " در سالن اجتماعات دانشکده برگزار نمود.این نشست  ابتدابا قرائت آیاتی از قران مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز گردید. آقای دکتر مهدی شعبان نیا منصور عضو هیات علمی  ضمن خیر مقدم به اساتید ، دانشجویان و مهمانان حاضر در جلسه به توضیح مختصری در رابطه با موضوع مورد بحث پرداخت.  ایشان افزود: همانطوریکه هرکشوری دارای نوعی نظام سیاسی و ساختار سیاسی –اداری خاص برای اداره امورعمومی کشور است ،استانها ،شهرستانها،شهرها وروستاها نیازمند نوع خاصی از نظام اداره کننده (دولتهای محلی)می باشند که این موضوع درمورد کلان شهرها به دلیل پیچیدگی امور ،دارای ضرورت آشکارتری می باشند .دولتهای محلی پس ازانقلاب مشروطه درایران نشوونما گرفته است وهمواره دارای افت و خیزهایی بوده ومعمولا تحت تاثیرحکومت قدرتمند مرکزی بوده است .امروزه اداره امورشهرها ،متکی بردولتهای محلی دموکراتیک می باشد .الگوهای متعددی دراین باره وجود دارد که معروف ترین آنها مدل شهردار-شورا،مدیر ،کمیسیون ،نشست شهری باز و نشست نمایندگان شهری است که مدل شورا –مدیرپرکارترین آنها است .درانگلستان دولت محلی ،حزبی،سیاسی و درسیطره احزاب پیروز و حکومت مرکزی است وبه همین دلیل شفافیت ، پاسخگویی و اقتدار مدنی را محدودتر می نماید اما در آمریکا،دولت محلی غیرحزبی و برمبنای مدیریت تخصصی حرفه ایی و کارآمدتر می باشد.به همین جهت رهبران رفورمیستی بریتانیا و جنبشهای اجتماعی شهروندی به دنبال الگوبرداری از الگوی شهری ایالات متحده می باشند.سپس دکتر احمد اسدیان عضو هیات علمی نیمه وقت این دانشکده افزود:   زندگی اجتماعی الزاما" نیازمند دولت است .دولت مرکزی به عنوان دولت سیاسی نیز شناخته می شود به دلیل گستردگی موضوعات و امورمربوط به جامعه قادر نیست صورت تخصصی بر همه موضوعات جامعه را ساماندهی کند علیهذا نظریه دولت محلی برای اعمال اقتضاعات محلی و مراعات صرفه و صلاح شهروندان پیشنهاد شده است .دولت محلی قالب یکسانی ندارد و درکشورهای مختلف شیوه های متفاوتی وجود دارد .عمده ترین شکل دولتهای محلی انتخاب مقامات محلی (مانند اعضا شوراها) به وسیله مردم و انتخاب مدیر یا شهردار به وسیله اعضا شوراست .گرچه ممکن است دراین سیستم شهردارنیز مستقیما به وسیله مردم انتخاب شود .حوزه دولتهای محلی ممکن است متمرکز بر اموررفاهی و خدماتی باشد دراینصورت دولت محلی نقشی درامورسیاسی و امنیتی ندارد و صرفا به ساماندهی امور رفاهی می پردازد.هرکدام از این شیوه محاسن و معایبی دارد ./

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :