دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٥/۸/۱٢

دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی

عنوان  نشست حقوقی

اختیارات مدیران شرکت سهامی با نگاهی بر نوآوری قوانین خاص

سخنرانان :

جناب آقای دکتر ربیعا اسکینی

جناب آقای دکتر محمد رضا پاسبان

زمان : چهار شنبه مورخ 95/8/19 ساعت 15 الی 18

مکان : خیابان انقلاب نرسیده به میدان فردوسی – کوچه شهید براتی – دانشکده حقوقدانشگاه آزاد واحد  تهران مرکزی

  حضور کلیه دانشجویان دوره دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی دراین نشست الزامی است.

دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :