دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٤/۱۱/۱

 

برنامه زمانبندی متاخرین و مهمان ها نیمسال دوم 95-94

دانشکده حقوق

 

 

روز

 

تاریخ

ساعت

24- 8

یکشنبه

11/11/94

تمامی ورودی ها

 دوشنبه

12/11/94

تمامی ورودی ها

 

برنامه زمانبندی حذف اضافه نیمسال دوم 95-94

دانشکده حقوق

 

روز

 

تاریخ

ساعت

 

ورودی

یکشنبه

18/11/94

10-24

 

93-62

یکشنبه

18/11/94

13-24

 

94

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :