دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: دکتر جلیل مالکی - ۱۳٩٤/۱۱/۱

برنامه زمانبندی ثبت نام  اولیه نیمسال دوم 95-94

دانشکده حقوق

روز

تاریخ

ساعت

 

ورودی

کارشناسی- ارشد و دکتری

یکشنبه

4/11/94

10-24

 

93-62

کارشناسی- ارشد و دکتری

یکشنبه

4/11/94

13-24

 

94

 

کارشناسی- ارشد و دکتری

چهارشنبه

7/11/94

8-24

همه ورودی ها

کارشناسی -ارشد و دکتری

پنج شنبه

8/11/94

8-24

همه ورودی ها

کارشناسی- ارشد و دکتری

 ساعت 12 الی 13 هر روز برای رفع اشکال احتمالی در پروسه انتخاب واحد سایت ثبت نام بسته است 

 

دکتر جلیل مالکی
نام و نام خانوادگی: جلیل مالکی مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی پست الکترونیکی: jal_maleki@iauctb.ac.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :